Ochrana osobních údajů

Firma Marketing & Gewinn s.r.o., se sídlem Heřmánková 10 Brno 620 00, IČ 07401787, C 107736 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „firma“), vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“), které jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Ochrana osobních údajů je ve firmě prioritou. Při jejich zpracování dodržuje veškeré povinnosti a plní požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Základní zásady firmy

Osobní údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem.
Shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro legitimní účely.
Zpracovává jenom aktualizované osobní údaje a v rozsahu, který je nezbytný a relevantní.
Osobní údaje zpracovává a ukládá jenom na dobu, po kterou je to nezbytně nutné, eventuálně po dobu stanovenou zákonem.
Při zpracování osobních údajů dbá na jejich náležité zabezpečení před neoprávněným zpracováním, před ztrátou, zničením a poškozením.
Dbá na dodržování těchto zásad a na soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy.

Elektronická komunikace

Vámi uvedené kontaktní údaje - jméno, telefon, e-mail - firma využije jen pro odpověď na vaši zprávu, nebude je evidovat a dál zpracovávat, ani je poskytovat třetím stranám.

Zájem o zaměstnání

Firma je správcem vašich osobních údajů.
Účelem těchto zásad je informovat vás o zpracování vašich osobních údajů.
Pokud máte dotaz, který se týká zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte firmu e-mailem na tomas@marketing-gewinn.eu

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí firma, osobní údaje ale pro firmu mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako správce informačních systémů firmy, eventuálně dodavatelé cloudových a softwarových systémů, právních, účetních i daňových služeb.
Firma nepředává osobní údaje do třetích zemí.
Firma zpracovává osobní údaje v elektronické podobě.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte tato práva

Právo žádat po firmě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.
Právo žádat po firmě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo upravit.
Právo žádat po firmě výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností, které souvisí se zpracováním osobních údajů, máte právo obrátit se na firmu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, eventuálně na soud.
Pokud máte dotaz, který se týká osobních údajů a jejich ochrany ve firmě, napište na tomas@marketing-gewinn.eu
Tyto zásady může firma upravovat a aktualizovat.
Tyto zásady jsou platné od 27. srpna 2018.

Tomáš Finger
jednatel firmy